Kullanım Sözleşmesi

Web Sitesi Kullanım Koşulları

Sürüm 1.0

http://dimaxhome.com/ adresinde bulunan dimaxhome.com web sitesi, Dimax Home’a ait telif hakkı alınmış bir eserdir. Sitenin belirli özellikleri, bu özelliklerle bağlantılı olarak Sitede yayınlanacak olan ek yönergelere, şartlara veya kurallara tabi olabilir.

Tüm bu ek şartlar, yönergeler ve kurallar, bu Şartlara referans olarak dahil edilmiştir.

Bu Kullanım Koşulları, Siteyi kullanımınızı denetleyen yasal olarak bağlayıcı hüküm ve koşulları açıklamaktadır. SİTEYE GİRİŞ YAPARAK BU ŞARTLARA UYMUŞ OLURSUNUZ ve bu Şartları kabul etme yetki ve ehliyetine sahip olduğunuzu beyan etmiş olursunuz.  SİTEYE ERİŞİM İÇİN EN AZ 18 YAŞINDA OLMALISINIZ. BU ŞARTLARIN HÜKÜMLERİNİ KABUL ETMİYORSANIZ, SİTEYE GİRİŞ VE/VEYA KULLANMAYIN.

Siteye Erişim

Bu Koşullara tabidir. Şirket, Siteye yalnızca kendi kişisel, ticari olmayan kullanımınız için erişmeniz için devredilemez, münhasır olmayan, geri alınabilir, sınırlı bir lisans vermektedir.

Belirli Kısıtlamalar. Bu Koşullarda size onaylanan haklar, aşağıdaki kısıtlamalara tabidir: (a) bunları satamaz, kiralayamaz, kiralayamaz, devredemez, atayamaz, dağıtamaz, barındıramaz veya başka bir şekilde ticari olarak kullanamazsınız. Alan; (b) Sitenin herhangi bir bölümünü değiştiremez, türev çalışmalar yapamaz, parçalarına ayıramaz, tersine derleyemez veya tersine mühendislik yapamazsınız; (c) benzer veya rekabetçi bir web sitesi oluşturmak için Siteye erişmeyeceksiniz; ve (d) burada açıkça belirtilmedikçe, Sitenin hiçbir bölümü, aksi belirtilmedikçe, gelecekteki herhangi bir sürüm, güncelleme veya Sitenin işlevselliğine yapılan diğer eklemeler bu Koşullara tabi olacaktır.  Sitedeki tüm telif hakkı ve diğer mülkiyet bildirimleri, bunların tüm kopyalarında korunmalıdır.

Şirket, size bildirimde bulunarak veya bulunmaksızın Siteyi değiştirme, askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar.  Sitenin veya herhangi bir kısmının değiştirilmesi, kesintiye uğraması veya feshedilmesi nedeniyle Şirketin size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu tutulmayacağını onayladınız.

Destek veya Bakım Yok. Şirketin Siteyle bağlantılı olarak size herhangi bir destek sağlama yükümlülüğü olmayacağını kabul ediyorsunuz.

Sağlayabileceğiniz herhangi bir Kullanıcı İçeriği hariç, Site ve içeriğindeki telif hakları, patentler, ticari markalar ve ticari sırlar dahil olmak üzere tüm fikri mülkiyet haklarının Şirkete veya Şirket tedarikçilerine ait olduğunun farkındasınız. Bu Koşulların ve Siteye erişimin, Bölüm 2.1’de ifade edilen sınırlı erişim hakları dışında size herhangi bir fikri mülkiyet hakkı, mülkiyet hakkı veya menfaat vermediğini unutmayın. Şirket ve tedarikçileri, bu Koşullarda verilmeyen tüm hakları saklı tutar.

Üçüncü Taraf Bağlantıları & reklamlar; Diğer Kullanıcılar

Üçüncü Taraf Bağlantıları & Reklamlar. Site, üçüncü taraf web sitelerine ve hizmetlerine bağlantılar içerebilir ve/veya üçüncü taraflar için reklamlar görüntüleyebilir.  Bu tür Üçüncü Taraf Bağlantıları & Reklamlar Şirketin kontrolü altında değildir ve Şirket herhangi bir Üçüncü Taraf Bağlantılarından & Reklamlar.  Şirket, bu Üçüncü Taraf Bağlantılara erişim sağlar & Yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla reklam verir ve Üçüncü Taraf Bağlantıları & Reklamlar.  Tüm Üçüncü Taraf Bağlantılarını kullanıyorsunuz & Reklamların riski size aittir ve bunu yaparken uygun düzeyde dikkat ve sağduyu göstermelidir. Üçüncü Taraf Bağlantılarından herhangi birine tıkladığınızda & Reklamlar, üçüncü tarafın gizlilik ve veri toplama uygulamaları dahil olmak üzere ilgili üçüncü tarafın şartları ve politikaları geçerlidir.

Diğer Kullanıcılar. Her Site kullanıcısı, kendi Kullanıcı İçeriğinin tamamından ve tümünden tek başına sorumludur.  Kullanıcı İçeriğini kontrol etmediğimiz için, sizin tarafınızdan veya başkaları tarafından sağlanan herhangi bir Kullanıcı İçeriğinden sorumlu olmadığımızı kabul ve beyan edersiniz.  Bu tür etkileşimlerin sonucunda ortaya çıkan herhangi bir kayıp veya hasardan Şirketin sorumlu olmayacağını kabul edersiniz.  Siz ve herhangi bir Site kullanıcısı arasında bir ihtilaf olması durumunda, müdahil olma yükümlülüğümüz yoktur.

İşbu belge ile Şirketi ve memurlarımızı, çalışanlarımızı, acentelerimizi, haleflerimizi ve vekillerimizi geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki her türlü ihtilaftan, iddiadan, ihtilaftan, talepten, haktan, yükümlülükten, yükümlülükten ibra eder ve sonsuza dek ibra edersiniz. doğrudan veya dolaylı olarak Site’den doğan veya doğan veya doğrudan veya dolaylı olarak Site ile ilgili olan her tür ve nitelikteki eylem ve eylem nedeni. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız, yukarıda belirtilenlerle bağlantılı olarak Kaliforniya medeni kanununun 1542. maddesinden feragat etmiş olursunuz: “genel bir muafiyet, alacaklının önceden lehinde olduğundan şüphelenmediği veya bilmediği alacakları kapsamaz.” kendisi tarafından biliniyorsa, borçluyla olan anlaşmasını maddi olarak etkilemiş olması gereken, ibranın yerine getirildiği zaman.”

Çerezler ve Web İşaretçileri. Diğer tüm web siteleri gibi dimaxhome.com da “tanımlama bilgileri” kullanır. Bu çerezler, ziyaretçilerin tercihleri ve ziyaretçinin eriştiği veya ziyaret ettiği web sitesindeki sayfalar dahil olmak üzere bilgileri depolamak için kullanılır. Bilgiler, web sayfamızın içeriğini ziyaretçilerin tarayıcı türüne ve/veya diğer bilgilerine göre özelleştirerek kullanıcı deneyimini optimize etmek için kullanılır.

Feragatnameler

Site “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu gibi” sağlanmaktadır ve şirket ve tedarikçilerimiz, ticarete elverişliliğe ilişkin tüm garantiler veya koşullar dahil olmak üzere, açık, zımni veya yasal her türlü garanti ve koşulu açıkça reddeder. , belirli bir amaca uygunluk, unvan, sessiz keyif, doğruluk veya ihlal etmeme.  Biz ve tedarikçilerimiz, sitenin gereksinimlerinizi karşılayacağını, kesintisiz, zamanında, güvenli veya hatasız olarak kullanılabileceğini veya doğru, güvenilir, virüs veya diğer zararlı kodlardan arınmış, eksiksiz, yasal olacağını garanti etmiyoruz. veya güvenli.  Yürürlükteki yasalar siteyle ilgili herhangi bir garanti gerektiriyorsa, bu tür tüm garantilerin süresi ilk kullanım tarihinden itibaren doksan (90) gün ile sınırlıdır.

Bazı yargı bölgeleri zımni garantilerin hariç tutulmasına izin vermediğinden, yukarıdaki hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.  Bazı yargı bölgeleri, zımni bir garantinin ne kadar süreceği konusunda sınırlamalara izin vermez, bu nedenle yukarıdaki sınırlama sizin için geçerli olmayabilir.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, şirket veya tedarikçilerimiz hiçbir durumda size veya herhangi bir üçüncü tarafa kar kaybı, veri kaybı, ikame ürünlerin tedarik maliyetleri veya herhangi bir dolaylı, sonuçsal, örnek teşkil eden, tesadüfi, şirkete bu tür zararların olasılığı konusunda bilgi verilmiş olsa bile, bu şartlardan veya siteyi kullanımınızdan veya siteyi kullanamamanızdan kaynaklanan veya bunlarla ilgili özel veya cezai zararlar.  Siteye erişim ve sitenin kullanımı kendi takdirinize bağlıdır ve risk size aittir ve cihazınızda veya bilgisayar sisteminizde meydana gelebilecek herhangi bir hasardan veya bunlardan kaynaklanan veri kaybından yalnızca siz sorumlu olacaksınız.

Yasaların izin verdiği azami ölçüde, burada yer alan aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili herhangi bir zarar için size karşı sorumluluğumuz her zaman en fazla elli ABD Doları (50 ABD Doları) ile sınırlı olacaktır. Birden fazla hak talebinin olması bu sınırı genişletmez.  Tedarikçilerimizin bu sözleşmeden kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilgili hiçbir sorumluluğu olmayacağını kabul etmektesiniz.

Bazı yargı bölgeleri arızi veya dolaylı zararlar için sorumluluğun sınırlandırılmasına veya hariç tutulmasına izin vermemektedir, bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya hariç tutma sizin için geçerli olmayabilir.

Süre ve Fesih. Bu Bölüme tabi olarak, bu Koşullar siz Siteyi kullandığınız sürece tam olarak yürürlükte kalacaktır.  Sitenin bu Koşulları ihlal edecek şekilde herhangi bir şekilde kullanılması da dahil olmak üzere, tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir nedenle Siteyi kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabilir veya feshedebiliriz.  Bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın feshedilmesi üzerine, Hesabınız ve Siteye erişim ve Siteyi kullanma hakkınız derhal feshedilecektir.  Hesabınızın herhangi bir şekilde feshedilmesinin, Hesabınızla ilişkili Kullanıcı İçeriğinizin canlı veritabanlarımızdan silinmesini içerebileceğini anlıyorsunuz.  Şirket, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızın herhangi bir şekilde feshedilmesi konusunda size karşı herhangi bir yükümlülük taşımayacaktır.  Bu Koşullar kapsamındaki haklarınız feshedildikten sonra bile, bu Koşulların aşağıdaki hükümleri yürürlükte kalacaktır: Bölüm 2 ila 2.5, Bölüm 3 ve Bölüm 4 ila 10.

Telif Hakkı Politikası.

Şirket, başkalarının fikri mülkiyetine saygı duyar ve Sitemizin kullanıcılarından da aynısını yapmalarını ister.  Sitemizle bağlantılı olarak, ihlalde bulunan tüm materyallerin kaldırılmasını ve telif hakları da dahil olmak üzere fikri mülkiyet haklarını tekrar tekrar ihlal eden çevrimiçi Sitemizin kullanıcılarının feshedilmesini sağlayan bir telif hakkı yasasına saygı duyan bir politika benimsedik ve uyguladık.  Kullanıcılarımızdan birinin Sitemizi kullanarak bir çalışmadaki telif(ler)i yasa dışı bir şekilde ihlal ettiğini düşünüyorsanız ve ihlalde bulunduğu iddia edilen materyalin kaldırılmasını istiyorsanız, aşağıdaki bilgileri yazılı bir bildirim şeklinde (uygulama uyarınca) 17 U.S.C. § 512(c))’ye kadar belirtilen Telif Hakkı Temsilcimize sağlanmalıdır:

  • fiziksel veya elektronik imzanız;
  • ihlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan çalışmanın/işlerin tanımlanması;
  • hizmetlerimizde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz ve kaldırmamızı talep ettiğiniz materyalin tanımlanması;
  • bu tür materyalleri bulmamıza izin verecek yeterli bilgi;
  • Adresiniz, telefon numaranız ve e-mail adresiniz;
  • Sakıncalı materyalin kullanımına telif hakkı sahibi, onun temsilcisi veya yasalar uyarınca izin verilmediğine iyi niyetle inandığınıza dair bir beyan; Ve
  • bildirimdeki bilgilerin doğru olduğuna ve yalan yere yemin cezasına tabi olduğuna, ihlal edildiği iddia edilen telif hakkının sahibi olduğunuza veya telif hakkı sahibi adına hareket etmeye yetkili olduğunuza dair bir beyan.

17 U.S.C. § 512(f), yazılı bir bildirimde maddi gerçeğin herhangi bir şekilde yanlış beyanı, şikayetçi tarafı otomatik olarak yazılı bildirim ve telif hakkı ihlali iddiasıyla bağlantılı olarak tarafımızca yapılan tüm zararlar, masraflar ve avukatlık ücretlerinden sorumlu tutar.

Genel

Bu Şartlar ara sıra revizyona tabidir ve herhangi bir önemli değişiklik yaparsak, bize verdiğiniz son e-posta adresine bir e-posta göndererek ve/veya değişikliklerle ilgili bildirimi Web Sitemizde belirgin bir şekilde yayınlayarak sizi bilgilendirebiliriz. Sitesi.  Bize en güncel e-posta adresinizi vermekle yükümlüsünüz.  Bize sağladığınız son e-posta adresinin geçerli olmaması durumunda, söz konusu bildirimi içeren e-postayı göndermemiz yine de bildirimde açıklanan değişiklikler için etkili bir bildirim teşkil edecektir.  Bu Koşullarda yapılacak herhangi bir değişiklik, size bir e-posta bildirimi göndermemizi takip eden en erken otuz (30) takvim günü veya Sitemizde değişikliklerle ilgili bildirimi yayınlamamızı takip eden otuz (30) takvim günü geçerli olacaktır.  Bu değişiklikler, Sitemizin yeni kullanıcıları için hemen geçerli olacaktır.  Bu tür değişikliklere ilişkin bildirimin ardından Sitemizi kullanmaya devam etmeniz, bu tür değişiklikleri kabul ettiğinizi ve bu tür değişikliklerin hüküm ve koşullarına tabi olmayı kabul ettiğinizi gösterecektir. Tartışmalı karar. Lütfen bu Tahkim Sözleşmesini dikkatlice okuyunuz. Şirketle olan sözleşmenizin bir parçasıdır ve haklarınızı etkiler.  ZORUNLU BAĞLAYICI TAHKİM VE TOPLU DAVA FERAGATI prosedürlerini içerir.

Tahkim Sözleşmesinin Uygulanabilirliği. Şirket tarafından sağlanan herhangi bir ürün veya hizmetin Şartlar veya kullanımı ile bağlantılı olarak gayri resmi olarak veya asliye mahkemesinde çözülemeyen tüm iddialar ve ihtilaflar, bağlayıcı tahkim yoluyla çözülecektir. bu Tahkim Sözleşmesinin şartları kapsamında bireysel olarak.  Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm tahkim işlemleri İngilizce olarak yapılacaktır.  Bu Tahkim Anlaşması siz ve Şirket ve tüm yan kuruluşlar, bağlı kuruluşlar, aracılar, çalışanlar, ilgili öncüller, halefler ve vekillerin yanı sıra Şartlar kapsamında sağlanan hizmetlerin veya malların tüm yetkili veya yetkisiz kullanıcıları veya lehtarları için geçerlidir.

Bildirim Gereksinimi ve Gayri Resmi Anlaşmazlık Çözümü. Taraflardan herhangi biri tahkime başvurmadan önce, taraf diğer tarafa iddia veya anlaşmazlığın niteliğini ve temelini ve talep edilen çareyi açıklayan yazılı bir Anlaşmazlık Bildirimi göndermelidir. .  Şirkete tebligatın şu adrese gönderilmesi gerekmektedir: İnegöl Ankara Karayolu 3. Km. 31.Sk. No:2 İnegöl BURSA / TÜRKİYE. Bildirim alındıktan sonra, siz ve Şirket hak talebini veya anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözmeye çalışabilirsiniz.  Siz ve Şirket, Bildirimin alınmasından sonraki otuz (30) gün içinde hak talebini veya anlaşmazlığı çözmezseniz, taraflardan herhangi biri tahkim sürecini başlatabilir.  Herhangi bir tarafça yapılan herhangi bir uzlaşma teklifinin tutarı, hakem taraflardan herhangi birinin hak kazandığı ödül miktarını belirleyene kadar hakeme açıklanamaz.

Tahkim Kuralları. Tahkim, bu bölümde belirtildiği şekilde tahkim sunan yerleşik bir alternatif uyuşmazlık çözümü sağlayıcısı olan American Arbitration Association aracılığıyla başlatılacaktır.  AAA tahkime uygun değilse, taraflar alternatif bir ADR Sağlayıcı seçmeyi kabul edecektir.  ADR Sağlayıcısının kuralları, bu tür kuralların Şartlarla çeliştiği durumlar dışında, tahkimin tüm yönlerini yönetecektir.  Tahkimi yöneten AAA Tüketici Tahkim Kurallarına çevrimiçi olarak adr.org adresinden veya 1-800-778-7879 numaralı telefondan AAA aranarak ulaşılabilir.  Tahkim tek, tarafsız bir hakem tarafından yürütülecektir.  Talep edilen tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Dolarından (10.000,00 ABD Doları) az olduğu tüm iddialar veya anlaşmazlıklar, çözüm arayan tarafın tercihine bağlı olarak, hazır bulunmaya dayalı olmayan bağlayıcı tahkim yoluyla çözülebilir.  Talep edilen tazminatın toplam tutarının On Bin ABD Doları (10.000,00 ABD Doları) veya daha fazla olduğu iddialar veya ihtilaflar için, duruşma hakkı Tahkim Kurallarına göre belirlenecektir.  Amerika Birleşik Devletleri dışında ikamet etmediğiniz ve taraflar aksini kabul etmedikçe, tüm duruşmalar ikamet ettiğiniz yere 100 mil mesafedeki bir yerde yapılacaktır.  ABD dışında ikamet ediyorsanız, hakem taraflara herhangi bir sözlü duruşmanın tarihini, saatini ve yerini makul bir şekilde bildirecektir. Hakem tarafından verilen hükme ilişkin herhangi bir karar, herhangi bir yetkili yargı mahkemesine sunulabilir.  Hakem size, Şirketin tahkimin başlamasından önce size yaptığı son uzlaşma teklifinden daha yüksek bir karar verirse, Şirket size daha yüksek olanı veya 2.500,00$’ı ödeyecektir.  Taraflardan her biri, tahkimden kaynaklanan kendi masraflarını ve ödemelerini üstlenecek ve ADR Sağlayıcısının ücret ve masraflarından eşit bir pay ödeyecektir.

Hazır Olmamaya Dayalı Tahkim için Ek Kurallar. Hazır bulunmamaya dayalı tahkim seçilirse, tahkim telefonla, çevrimiçi olarak ve/veya yalnızca yazılı beyanlara dayalı olarak yürütülecektir; özel yöntem, tahkimi başlatan tarafça seçilecektir.  Tahkim, taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların veya tanıkların kişisel olarak hazır bulunmalarını içermeyecektir.

Süre Sınırları. Siz veya Şirket tahkime başvurursa, tahkim davası zaman aşımı süresi içinde ve ilgili iddia için AAA Kuralları kapsamında konulan herhangi bir son tarih içinde başlatılmalı ve/veya talep edilmelidir.

Hakim Yetkisi. Tahkim başlatılırsa, hakem sizin ve Şirketin hak ve yükümlülüklerine karar verecek ve anlaşmazlık başka herhangi bir konu ile birleştirilmeyecek veya başka bir dava veya tarafla birleştirilmeyecektir.   Hakem, herhangi bir talebin tamamı veya bir kısmı için olumlu önergeler verme yetkisine sahip olacaktır.  Hakem, parasal tazminata hükmetme ve ilgili yasa, AAA Kuralları ve Şartlar kapsamında bir bireye sunulan herhangi bir parasal olmayan çözüm veya telafi sağlama yetkisine sahip olacaktır.  Hakem, kararın dayandığı temel bulguları ve sonuçları açıklayan yazılı bir hüküm ve karar beyanı yayınlayacaktır.  Hakem, bir mahkemede yargıcın sahip olacağı bireysel esasa göre yardım kararı verme yetkisiyle aynı yetkiye sahiptir.  Hakemin kararı nihaidir ve siz ve Şirket için bağlayıcıdır.

Jüri Yargılamasından Feragat. TARAFLAR, MAHKEMEYE GİTMEK VE BİR HAKİM VEYA JÜRİ ÖNÜNDE YARGILANMAK İÇİN ANAYASAL VE YASAL HAKLARINDAN FERAGAT EDERLER; bunun yerine, tüm iddia ve anlaşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesini seçerler. bu Tahkim Sözleşmesi kapsamında.  Tahkim prosedürleri genellikle bir mahkemede geçerli olan kurallardan daha sınırlı, daha verimli ve daha ucuzdur ve bir mahkeme tarafından çok sınırlı incelemeye tabidir.  Sizinle Şirket arasında herhangi bir eyalet mahkemesinde veya federal mahkemede bir tahkim kararının iptali veya tenfizi davasında veya başka bir davada herhangi bir davanın ortaya çıkması durumunda, SİZ VE ŞİRKET JÜRİLİ YARGILANMAYA İLİŞKİN TÜM HAKLARINIZDAN FERAGAT EDERİZ, bunun yerine anlaşmazlığın çözümlenmesini seçersiniz. bir yargıç tarafından.

Gruptan Feragat veya Birleştirilmiş Davalar. Bu tahkim sözleşmesi kapsamındaki tüm iddialar ve ihtilaflar, sınıf bazında değil bireysel temelde tahkime götürülmeli veya dava edilmelidir ve birden fazla müşteri veya kullanıcının iddiaları başka herhangi bir müşteri veya kullanıcınınkilerle müştereken veya konsolide olarak tahkim edilemez veya dava edilemez.

Gizlilik. Tahkim yargılamasının tüm yönleri kesinlikle gizli olacaktır.  Taraflar, yasalar aksini gerektirmedikçe gizliliği korumayı kabul eder.  Bu paragraf, bir tarafın bu Sözleşmeyi uygulamak, bir tahkim kararını uygulamak veya ihtiyati tedbir veya hakkaniyete uygun tedbir almak için gerekli bilgileri bir mahkemeye sunmasını engellemeyecektir.

Bölünebilirlik. Bu Tahkim Sözleşmesinin herhangi bir bölümünün veya bölümlerinin, yetkili bir mahkeme tarafından yasalara göre geçersiz veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, söz konusu özel bölüm veya bölümler hiçbir şekilde yürürlükte olmayacak ve geçerli olacaktır. ayrılacak ve Sözleşmenin geri kalanı tam olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Vazgeçme Hakkı. Bu Tahkim Sözleşmesinde belirtilen hak ve sınırlamaların herhangi biri veya tamamı, aleyhinde iddiada bulunulan tarafça feragat edilebilir.  Bu tür bir feragat, bu Tahkim Anlaşmasının diğer herhangi bir bölümünden feragat etmeyecek veya bunları etkilemeyecektir.

Sözleşmenin Devam Etmesi. Bu Tahkim Sözleşmesi, Şirket ile ilişkiniz sona erdiğinde de geçerliliğini koruyacaktır.

Asliye Mahkemesi. Bununla birlikte, siz veya Şirket asliye mahkemesinde bireysel dava açabilirsiniz.

Acil Adil Yardım. Her halükarda, taraflardan herhangi biri, tahkimi bekleyen statükoyu korumak için bir eyalet veya federal mahkemeden önce acil olarak adil bir çözüm talebinde bulunabilir.  Geçici tedbir talebi, bu Tahkim Anlaşması kapsamındaki diğer hak veya yükümlülüklerden feragat edildiği anlamına gelmez.

Tahkime Tabi Olmayan İddialar. Yukarıda belirtilenlere bakılmaksızın, hakaret iddiaları, Bilgisayar Dolandırıcılığı ve Kötüye Kullanımı Yasası’nın ihlali ve diğer tarafın patentinin, telif hakkının, ticari markasının veya ticari sırlarının ihlali veya kötüye kullanılması söz konusu olmayacaktır. bu Tahkim Anlaşmasına

Yukarıdaki Tahkim Anlaşmasının tarafların mahkemede dava açmasına izin verdiği her durumda, taraflar bu tür amaçlar için tr County, California’da bulunan mahkemelerin kişisel yargı yetkisine boyun eğmeyi kabul ederler.

Site, ABD ihracat kontrol yasalarına tabi olabilir ve diğer ülkelerdeki ihracat veya ithalat düzenlemelerine tabi olabilir. Şirketten alınan herhangi bir ABD teknik verisini veya bu tür verileri kullanan herhangi bir ürünü ABD ihracat yasalarını veya düzenlemelerini ihlal edecek şekilde doğrudan veya dolaylı olarak ihraç etmemeyi, yeniden ihraç etmemeyi veya aktarmamayı kabul ediyorsunuz.

Şirket, Bölüm 10.8’deki adreste bulunmaktadır. Kaliforniya’da ikamet ediyorsanız şikayetlerinizi 400 R Street, Sacramento, CA 95814 adresinden yazılı olarak veya (800 ) 952-5210.

Elektronik İletişim. Siz ve Şirket arasındaki iletişim, Siteyi kullanmanız veya bize e-posta göndermeniz veya Şirketin Sitede bildirimler yayınlaması veya sizinle e-posta yoluyla iletişim kurması fark etmeksizin elektronik araçları kullanır. Sözleşme amaçları doğrultusunda, (a) Şirketten elektronik biçimde iletişim almayı kabul edersiniz; ve (b) Şirketin size sağladığı tüm hüküm ve koşulların, sözleşmelerin, bildirimlerin, açıklamaların ve diğer iletişimlerin, bu tür iletişimlerin basılı bir kopya halinde olsaydı yerine getireceği her türlü yasal yükümlülüğü elektronik olarak yerine getirdiğini kabul edersiniz.

Tüm Şartlar. Bu Şartlar, Sitenin kullanımıyla ilgili olarak sizinle bizim aramızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur. Bu Koşulların herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız veya uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez. Bu Koşullardaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak içindir ve hiçbir yasal veya sözleşmesel etkisi yoktur. “Dahil” kelimesi, “sınırlama olmaksızın dahil” anlamına gelir. Bu Şartların herhangi bir hükmünün geçersiz veya uygulanamaz olduğuna karar verilirse, bu Şartların diğer hükümleri zarar görmemiş olacak ve geçersiz veya uygulanamaz hüküm, yasaların izin verdiği azami ölçüde geçerli ve uygulanabilir olacak şekilde değiştirilmiş kabul edilecektir.  Şirket ile ilişkiniz bağımsız bir yüklenici ilişkisidir ve taraflardan hiçbiri diğerinin temsilcisi veya ortağı değildir.  Bu Koşullar ve buradaki haklarınız ve yükümlülükleriniz, Şirketin önceden yazılı izni olmaksızın sizin tarafınızdan atanamaz, taşerona verilemez, devredilemez veya başka bir şekilde devredilemez ve yukarıda belirtilenleri ihlal eden herhangi bir atama, alt sözleşme, devir veya devir girişimi geçersiz olacaktır ve geçersiz.  Şirket, bu Şartları serbestçe devredebilir.  Bu Koşullarda belirtilen hüküm ve koşullar, devralanlar için bağlayıcı olacaktır.

Gizliliğiniz. Lütfen Gizlilik Politikamızı okuyun.

Telif Hakkı/Ticari Marka Bilgileri. Telif Hakkı ©. Tüm hakları saklıdır.  Sitede görüntülenen tüm ticari markalar, logolar ve hizmet markaları bizim veya diğer üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Bu Markaları, bizim önceden yazılı iznimiz veya Markaların sahibi olabilecek üçüncü şahısların izni olmadan kullanmanıza izin verilmez.

İletişim bilgileri

Adres: İnegöl Ankara Karayolu 3. Km. 31.Sk. No:2 İnegöl BURSA / TÜRKİYE

E-posta: info@dimaxhome.com